Rechtsgebieden

Strafrecht

Of u nu verdacht wordt van een verkeersovertreding of van deelname aan een grootschalige criminele organisatie, bij onze advocaten bent u aan het juiste adres. Jarenlange ervaring op het gebied van strafrecht maken onze advocaten tot de absolute specialisten. Het strafproces(recht) is als een spel, waarbij het meer dan eens gaat om de uitleg van de spelregels. Spelregels waaraan iedereen zich dient te houden, ook de overheid die u vervolgt. Onze taak is erop toe zien dat die spelregels worden nageleefd, waarbij voor ons enkel u en uw belangen tellen, niets anders. Volledige partijdigheid is wat wij u te bieden hebben.

De behandeling van megastrafzaken, met daarbij de steeds vaker voorkomende megadossiers (denk aan dossiers met meer dan 50.000 pagina’s), is door onze advocaten ‘eigen’ gemaakt. Het kantoor heeft een aanpak ontwikkeld, waarbij u verzekerd bent van een back-up naast uw eigen dossierbehandelaar, zodat uw belangen altijd optimaal vertegenwoordigd zullen zijn. Het kantoor heeft zich naar deze zaken ontwikkeld en ingericht.

Algemeen verbintenissenrecht

Een onderdeel van het vermogensrecht is het algemeen verbintenissenrecht. De belangrijkste bron van verbintenissen is de overeenkomst. Daarnaast ontstaan verbintenissen uit de Wet. Onder verbintenis moet worden verstaan een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee of meer personen.

Waar sommige advocatenkantoren de primaire aandacht schenken aan het oplossen van geschillen vóórdat de gerechtelijke fase is bereikt, zijn wij ons er terdege van bewust dat voor u uw belang het enige belang is. Uiteraard zal daar waar mogelijk getracht worden om (kostenbesparend) tot een oplossing te komen met uw wederpartij, maar ons credo is: wie A hoort zeggen kan direct ook B verwachten. Met andere woorden: wij dreigen niet, maar waarschuwen!

De procedure en de haalbaarheid wordt vooraf met u duidelijk besproken en als de wederpartij uw standpunt niet wil volgen, zullen wij niet eindeloos blijven aanmanen. Een procedure wordt door ons al in een vroeg stadium voorbereid, zodat snel doorgeschakeld kan (en zal) worden. De ervaring leert dat dit uw zaken in toekomstige situaties ten goede komt en procedures (en dus kosten) zal besparen.

Incasso, beslaglegging en executie

Debiteuren die niet betalen, kunnen een gevaar vormen voor u of uw onderneming. Onze advocaten innen met grote regelmaat vorderingen op zulke debiteuren. Wij leggen beslag, zo mogelijk al voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Zo kunnen vermogensbestanddelen worden veiliggesteld, bankrekeningen worden bevroren en voorkomen we dat eventuele onroerende zaken worden verkocht. Als het vonnis van de rechter de debiteur niet tot betaling aanzet, gaan wij tot executie over. Mocht er geen vermogen meer aanwezig zijn, dan kunnen wij het faillissement van de debiteur aanvragen. Omgekeerd: als u vindt dat er ten onrechte beslag is gelegd op uw bankrekening of een beslaglegger ten onrechte dreigt uw (bedrijfs)pand te veilen, staan onze advocaten u uiteraard ook graag bij. Zowel procedures bij het kantongerecht als bij de rechtbank, sector civiel, worden door onze advocaten beheerst.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de wijze waarop de overheid kan ingrijpen in de openbare rechtsorde en dient daarmee als waarborg voor de kwaliteit van de besluitvorming. Onze advocaten staan voornamelijk particulieren en het mkb bij in bestuursrechtelijke zaken van uiteenlopende aard.

U moet daarbij denken aan bezwaar- of beroepsfases tegen geweigerde vergunningen, teruggevorderde uitkeringen, maar ook de BiBoB-problematiek is een steeds vaker terugkomend probleem, waarmee onze advocaten zich de afgelopen jaren hebben beziggehouden.

Registratie rechtsgebieden Nederlandse Orde van Advocaten:

mr. C.A..D. Oomes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– algemene praktijk

-Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.