Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de wijze waarop de overheid kan ingrijpen in de openbare rechtsorde en dient daarmee als waarborg voor de kwaliteit van de besluitvorming. Mr. Oomes staat voornamelijk particulieren en het mkb bij in bestuursrechtelijke zaken van uiteenlopende aard.

U moet daarbij denken aan bezwaar- of beroepsfases tegen geweigerde vergunningen, teruggevorderde uitkeringen, maar ook de BiBoB-problematiek is een steeds vaker terugkomend probleem, waarmee mr. Oomes zich de afgelopen jaren heeft beziggehouden.