Incasso, beslaglegging en executie

Debiteuren die niet betalen, kunnen een gevaar vormen voor u of uw onderneming. Wij innen met grote regelmaat vorderingen op zulke debiteuren. Samen en in overleg met u zalĀ  beslag worden gelegd, zo mogelijk al voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Zo kunnen vermogensbestanddelen worden veiliggesteld, bankrekeningen worden bevroren en voorkomen we dat eventuele onroerende zaken worden verkocht. Als het vonnis van de rechter de debiteur niet tot betaling aanzet, ga ik tot executie over. Mocht er geen vermogen meer aanwezig zijn, dan kan het faillissement van de debiteur aangevraagd worden. Omgekeerd: als u vindt dat er ten onrechte beslag is gelegd op uw bankrekening of een beslaglegger ten onrechte dreigt uw (bedrijfs)pand te veilen, staat mr. Oomes u uiteraard ook graag bij. Zowel procedures bij het kantongerecht als bij de rechtbank, sector civiel, worden door hemĀ  uitermate goed beheerst.