Incasso, beslaglegging en executie

Debiteuren die niet betalen, kunnen een gevaar vormen voor u of uw onderneming. Wij innen met grote regelmaat vorderingen op zulke debiteuren. Wij leggen beslag, zo mogelijk al voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Zo kunnen vermogensbestanddelen worden veiliggesteld, bankrekeningen worden bevroren en voorkomen we dat eventuele onroerende zaken worden verkocht. Als het vonnis van de rechter de debiteur niet tot betaling aanzet, gaan wij tot executie over. Mocht er geen vermogen meer aanwezig zijn, dan kunnen wij het faillissement van de debiteur aanvragen. Omgekeerd: als u vindt dat er ten onrechte beslag is gelegd op uw bankrekening of een beslaglegger ten onrechte dreigt uw (bedrijfs)pand te veilen, staan wij u uiteraard ook graag bij. Zowel procedures bij het kantongerecht als bij de rechtbank, sector civiel, worden door ons beheerst.