Algemeen verbintenissenrecht

Een onderdeel van het vermogensrecht is het algemeen verbintenissenrecht. De belangrijkste bron van verbintenissen is de overeenkomst. Daarnaast ontstaan verbintenissen uit de Wet. Onder verbintenis moet worden verstaan een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee of meer personen.

Waar sommige advocatenkantoren de primaire aandacht schenken aan het oplossen van geschillen vóórdat de gerechtelijke fase is bereikt, ben ik mij er terdege van bewust dat voor u uw belang het enige belang is. Uiteraard zal daar waar mogelijk getracht worden om (kostenbesparend) tot een oplossing te komen met uw wederpartij, maar het credo is: wie A hoort zeggen kan direct ook B verwachten. Met andere woorden: niet dreigen, maar waarschuwen!

De procedure en de haalbaarheid wordt vooraf met u duidelijk besproken en als de wederpartij uw standpunt niet wil volgen, zal ik niet eindeloos blijven aanmanen. Een procedure wordt door mr. Oomes al in een vroeg stadium voorbereid, zodat snel doorgeschakeld kan (en zal) worden. De ervaring leert dat dit uw zaken in toekomstige situaties ten goede komt en procedures (en dus kosten) zal besparen.